Despre publicatie

 

Iti transmit informatii direct de la sursa !

Daca iti place un articol, atunci  distribuie-l  pe FaceBook  / E-mail !
teinformez.ro , a luat fiinta  joi, 30.11.2017,  ora 14:09
Acest site își propune să furnizeze informații corecte, în timp real, care să suscite interesul cititorilor.
                                    Echipa teinformez.ro este alcatuita din 41 de ” informatori ” , din 41 de judete ale Romaniei !

Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Constituția României

 ARTICOLUL 30 – Libertatea de exprimare

(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

(2) Cenzura de orice fel este interzisă.

(3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.

(4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.

 ARTICOLUL 31 – Dreptul la informaţie 

(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.

(4) Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.