DOSARUL DE ÎNSCRIERE ÎN UNIUNEA ZIARIŞTILOR PROFESIONIŞTI DIN ROMÂNIA

DOSARUL DE ÎNSCRIERE ÎN UNIUNEA ZIARIŞTILOR PROFESIONIŞTI DIN ROMÂNIA

https://uzp.org.ro/inscriere/

Înscriere

Publicată de Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România pe Joi, 21 decembrie 2017

U.Z.P.R. reunește membri asociați, membri și membri de onoare. Poate adera la Uniune orice persoană cu capacitate de exercițiu conform legii române, care acceptă Statutul U.Z.P.R. și dorește să susțină scopul, obiectivele și modalitățile de realizare a acestora, în funcție de calitatea pe care o are conform art.12 din acest Statut.

Documente necesare pentru dosarul de înscriere, în ordinea menţionată mai jos:

1. Dosar de încopciat 1/2;

2. Cerere tip de înscriere, conform modelului de pe site-ul UZP sau de la sediul Uniunii;

3. Două (2) fotografii COLOR, cât mai recente, format 2,5cm X 3,2 cm;

4. Copie Carte de Identitate;

5. Copii Acte de Studii – licenţă, master, doctorat (copie certificat de căsătorie în cazul în care numele de pe actele de studii este schimbat);

6. Curriculum Vitae, CV de presă, recomandări, memoriu de activitate publicistică, dosar de presă (articole publicate, reportaje sau alte activităţi de presă);

7. Carte de muncă, contracte de muncă, adeverinţe de la locul de muncă;

8. Cazier judiciar;

9. Decizie de pensionare sau talon de pensie (în cazul pensionarilor);

10. Cerere de adeverinta-pensionari, formular tip de înscriere, conform modelului de pe site-ul UZP sau de la sediul Uniunii;

Chelaru Iulian Catalin te informeaza !

Like si share daca va place articolul
error
fb-share-icon